இறை சிந்தனை + இஸ்லாமிய எழுச்சி = இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் பாகம்-2


M. ஷாமில் முஹம்மட்


கணக்கு அறிவே இல்லாத கற்காலத்திலும் 5 + 5 = 10 ஆகத்தான் இருந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை , கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதால் கற்காலத்தில் 5 + 5 = 12 என்றிருந்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. அது போல் இறைவனை காணமுடியவில்லை என்பதால் அல்லாஹ் இல்லை என்ற முடிவுக்கு மனிதனின் ஆறாவது அறிவால் வரமுடியாது . எந்த ஒரு இயற்பியல் , வேதியல் விதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டவை தான் . அதைப் பற்றி ஆராய்சி செய்யும் போதுதான் அதைப்பற்றி அறிந்து கொள்கிறோம். எனவே வேதியல் , இயற்பியல் வினைகள் இதற்கு முன்பு இவ்வாறு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது, அறிந்தபிறகே இப்பொழுதுதான் கண்டுகொண்டோம் என்று சொல்லவதே சரி. அதே போன்றுதான் இறை இருப்பு சிந்தனை மனிதனின் ஆறாவது அறிவால் மறுக்கமுடியாத சிந்தனையாகிறது

ஆகவே இறைவனை ஏற்றல் இறைவனின் இருப்பை ஏற்றல் என்பது 21ஆம் நூற்றாண்டு விஞ்​ஞானமாகி விட்டது என்பதுடன் இன்றைய இஸ்லாமிய எழுச்சியின் பிரதான இயக்கியாகவும் மாறிவிட்டது

எனவேதான் மனிதனில் இறைவன் பற்றிய எழுச்சிக்கு மனித இயல்பூக்கம் , மனிதனின் பகுத்தறிவு ,என்பனவும் உலகில் இஸ்லாமிய எழுச்சிக்கு இவை இரண்டுடன் மனிதனின் உணர்வு போன்ற முன்றாவது இயற்கை காரணியும் நான்காவதாக இஸ்லாம் போதிக்கும் கோட்பாடுகளும் இன்றைய நவீன இஸ்லாமிய எழுச்சிக்கு அத்திவாரமாய் அமைந்து இருக்கிறது ஆக மனிதனின் இஸ்லாமிய எழுச்சிக்கு மனித இயல்பூக்கம் , மனிதனின் பகுத்தறிவு என்பன அத்திவாரமாக அமைய இஸ்லாமிய கோட்பாடுகள் , மனிதனின் அடக்கு முறைகளை எதிர்க்கும் உணர்வு என்பன இயக்கங்கள் நோக்கிய இஸ்லாமிய எழுச்சிக்கு வழிகாட்டுகின்றன

உலகில் மேலோங்கிவரும் நவீன இஸ்லாமிய எழுச்சியை விளங்கிகொள்ள இஸ்லாமிய இயக்கங்களை விளங்கிகொள்ள வேண்டும் . இஸ்லாமிய உலகில் கடந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்ப பகுதியில் இருந்து தொடங்கிய இஸ்லாமிய எழுச்சியை வெற்றிகரமாக நகர்ந்து வருகிறது .

இங்கு நான் நவீன இஸ்லாமிய எழுச்சி என்று குறிபிடுவது இஸ்லாமிய அரசியல் எழுச்சியைதான் இந்த நவீன இஸ்லாமிய அரசியல் எழுச்சி 19 நூற்றாண்டின் ஆரம்ப பகுதியில் தொடங்கிவிட்டதாக அறியலாம் . இவ்வகையில் 100 வருட கால வரலாற்றுப் பயணத்தில் கிலாபத் என்ற இலக்குடன் இத்தகைய இஸ்லாமிய இயக்கங்களை மூன்று பிரதான பிரிவுகளாக நோக்கலாம்

இதன் பொருள் 19 நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட காலபகுதில் இஸ்லாமிய எழுச்சி காணப்படவில்லை என்ற பொருள் கொள்ள முடியாது 19 நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட காலபகுதில் இஸ்லாமிய எழுச்சியின் அரசியல் பரிமாண முனைப்பு பெறாத பல எழுச்சிகளை காணமுடியும் 19 நூற்றாண்டிற்கு முற்பட காலபகுதில் இஸ்லாமிய அரசியல் எழுச்சி ஒன்றின் தேவை பெரிதாக உணர படவில்லை காரணம் 7நூற்றாண்டின் உலக இஸ்லாமிய எழுச்சியுடன் உருவாக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய கிலாபத் தொடர்ந்தும் 19இம் நூற்றாண்டின் -1924 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் உலகில் பலத்துடனும் பலவீனதுடனும் தொடர்ந்தும் இருந்து வந்தது .

1924 ஆம் ஆண்டு துருகியில் முஸ்தபா கமால் அதா துர்க் என்ற இஸ்லாமிய சாம்ராஜிய துரோகியை பயன்படுத்தி ஐரோப்பியர் 13நூற்றாண்டுகளாக உலகில் நிலை பெற்ற இஸ்லாமிய கிலாபத்தை விழ்த்தினர் , அழித்தனர் பிரமாண்டமான சாம்ராஜ்யம் துண்டு துண்டாக உடைக்க பட்டு எல்லை இடபட்டது தேசிய வாதம் மிகவும் நுட்பமாக திட்டமிட்டு புகுத்தபட்டது தேசிய வாதத்தை பயன்படுத்தி மேற்கு பயங்கரவாதம் முஸ்லிம் உம்மாஹ்வை பலவீன படுத்தியது , கிலாபத்தின் விழ்ச்சி உலகளாவிய உம்மாவின் பலவீனம் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் பற்றிய சிந்தனைக்கு வித்திட்டது மீண்டும் உலகில் கிலாபத்தை ஏற்படுத்த இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் தேவை உலகளாவிய முஸ்லிம் உம்மாவாள் உணரபட்டது விளைவு முஸ்லிம் புத்திஜிவிகளினால் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் பல உருவாக்கபட்டன..தொடரும்…

soures ourummah.org

இறை சிந்தனை + இஸ்லாமிய எழுச்சி = இஸ்லாமிய இயக்கங்கள்- பாகம்-1

 M.ஷாமில் முஹம்மட்

இன்று மீண்டும் இஸ்லாம் உலகில் எழுச்சி பெரும் ஒரு முக்கியமான கால கட்டத்தில் இருக்கிறோம் , இந்த எழுச்சி உலகில் எதிர் வினை ஒன்றின் எதிர் விளைவாக மட்டும் தோன்றவில்லை, இறை மறுப்பாளர்களின் இறை நிராகரிப்பு தொழில்பாடுகள், ஒரு இறைவனை விசுவாசிகின்ர மனிதர்கள் மீதான பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் என்பன, ஒடுக்கப்பட்டும் சமுகம் எதிர் மறையாக தொழில் படும் தமக்குள் விரைவாக ஒன்றிணையும் . இந்த ஒன்றிணைப்பு ஒரு எதிர் தொழில் பாட்டை உருவாக்கி விடும் என்ற அணுகு முறைகளின் ஊடாக மட்டும் உலகளாவிய இஸ்லாமிய எழுச்யை அணுக முடியாது.

இதனுடன் முற்றிலும் மனித வளர்ச்சியுடன் இயல்பாக இருக்கும் மும்முனை முனைப்பு தான் உலகளாவிய இஸ்லாமிய எழுச்சியை இயக்குகிறது இதன் முதல் இயக்கியாக இறை சிந்தனை அமைகிறது இறைவன் பற்றிய மனிதனிடம் இருக்கும் இயற்கையான உணர்வின் வெளிப்பாடு இன்றைய உலகளாவிய இஸ்லாமிய எழுச்சி என்றுதான் குறிபிட வேண்டும் மனிதனுக்கு இறைவன் பற்றிய சிந்தனை இருமுனைகளில் உருவாகின்றது ஒன்று இறைவன் பற்றிய சிந்தனை இது மனிதனின் பிறப்பியல் இயல்பூக்கதுடன் தொடர்பு படுகிறது மனித உள்ளத்தில் இறைவன் இருக்கின்றான் என்ற இயல்பூக்கம் குறித்து பிரபல்யமான தத்துவ அறிஞர் ‘டெகாட்’ இவ்வாறு கூறகின்றார். “என்னில் குறைபாடுள்ளது என்பதை நான் உணரும் அதேவேளை பூரணத்துவமிக்க ஒன்று உள்ளது என்பதை நான் உணர்கிறேன். பூரணத்துவத்தின் அனைத்துப் பண்புகளையும் கொண்ட இறைவனே இவ்வுணர்வை என்னில் வைத்துள்ளான் என நம்பாதிருக்க முடியவில்லை”.வரலாற்றுத் தொடராக ஏதோவொரு வகையில் மனித உள்ளம் இறைவன்பால் நாட்டம் கொண்டுள்ளது. “தத்துவமோ, அறிவியலோ, கலைகளோ காணப்படாத மனிதக்; கூட்டங்கள் வாழ்ந்துள்ளன என்றால் நம்ப முடியும். ஆனால் மார்க்கமே இன்றி மனிதன் வாழ்ந்தான் என்றால் அதை ஒருக்காலும் ஏற்கமுடியாது” என பிரான்ஸியத் தத்துவ ஞானி ஜெபர்ஸன் கூறுகின்றார். அதேபோன்று பழம் கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர் புலூடாக் மனித இயல்பை இவ்வாறு விளக்ககின்றார். “வரலாற்றில் கோட்டைகள், பாடசாலைகள், மாடமாளிகைகள் அற்ற நகரங்கள் காணப்பட்டன. ஆனால் மத வழிபாட்டுத் தளங்கள் இல்லாத நகரங்கள் ஒரு போதும் இருக்கவில்லை”. இது இடையில் ஏற்படுத்த படும் சிந்தனையல்ல ஒரு பறவை தனது கூட்டை எப்படி கட்டவேண்டும் என்ற உணர்வு எப்படி பிறப்பியல் இயல்பூக்கதுடன் தொடர்பு படுகிறதோ அதே போன்று இறைவன் பற்றிய சிந்தனை மனிதனின் பிறப்பியல் இயல்பூக்கமாகிறது.

இரண்டாவது மனிதனுக்கு மட்டும் இருக்கும் ஆறாவது அறிவு நம் மூளைக்குள் சிக்காத அல்லது அறிந்து கொள்ளமுடியாதவற்றால் ஏற்படும் வியப்பு இறைவனின் பற்றிய சிந்தனையை தூண்டுகிறது சூரியன் ஏன் உதிக்க வேண்டும் பூமி ஏன் சுற்றவேண்டும் என்ற கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாத போது. மனித புலன்களுக்கு எல்லை உண்டு, எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவற்றின் முழுக்காரணத்தையும் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஓரளவுதான் விஞ்ஞான உதவியுடன் புலன்களின் திறனில் பலத்தை கூட்டி பூமிக்கு அப்பால் உள்ளவற்றை அறிவியல் சாதங்கள் போன்றவற்றின் உதவியுடன் பார்க்கிறோம், கேட்கிறோம்.

புலன்கள் -கண், காது, முக்கு, உணர்வு- எல்லையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் மனிதனால் பிரபஞ்சம் இயங்கவதற்கான நோக்கம் அறிய முடியாத ஒன்று. நோக்கத்திற்கான தேடல் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது . மனித மனங்களில் இறைவன் பற்றிய உணர்வு வலுவடைகிறது .இதக்கு காரணம் மனிதனின் இயலாமையும் ஆறாவது அறிவும் .

பிரபஞ்சத்தை பின்னியுள்ள இந்த விதிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டவையா ? இல்லையா என்ற கேள்விக்கு விடை காணமுடியாத மனிதனின் ஆறாவது அறிவு இறைவனிடம் சரண் அடைகிறது கணக்கு அறிவே இல்லாத கற்காலத்திலும் 5 + 5 = 10 ஆகத்தான் இருந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகம்இல்லை , கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதால் கற்காலத்தில் 5 + 5 = 12 என்றிருந்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. அது போல் இறைவனை காணமுடியவில்லை என்பதால் அல்லாஹ் இல்லை என்ற முடிவுக்கு மனிதனின் ஆறாவது அறிவால் வரமுடியாது . எந்த ஒரு இயற்பியல் , வேதியல் விதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டவை தான் . அதைப் பற்றி ஆராய்சி செய்யும் போதுதான் அதைப்பற்றி அறிந்து கொள்கிறோம். எனவே வேதியல் , இயற்பியல் வினைகள் இதற்கு முன்பு இவ்வாறு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது, அறிந்தபிறகே இப்பொழுதுதான் கண்டுகொண்டோம் என்று சொல்லவதே சரி.அதே போன்றுதான் இறை இருப்பு சிந்தனை மனிதனின் ஆறாவது அறிவால் மறுக்கமுடியாத சிந்தனையாகிறது.தொடரும்……

soures ourummah.org

Night of Power. Lailatul-QadrThis is an extract from the Tafsir of Ibn Kathir.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
"Verily, We have sent it down in the Night of Al-Qadr.
And what will make you know what the Night of Al-Qadr is
The Night of Al-Qadr is better than a thousand months.
Therein descend the angels and the Ruh by their Lord's permission with every matter.
There is peace until the appearance of dawn."

The Virtues of the Night of Al-Qadr (the Decree)
Allah سبحانه وتعالى informs that He sent the Qur'an down during the Night of Al-Qadr, and it is a blessed night about which Allah سبحانه وتعالى says:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
"We sent it down on a blessed night." [TMQ 44:3]
This is the Night of Al-Qadr and it occurs during the month of Ramadan. This is as Allah سبحانه وتعالى says:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
"The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an." [TMQ 2:185]
Ibn `Abbas and others have said, "Allah sent the Qur'an down all at one time from the Preserved Tablet (Al-Lawh Al-Mahfuz) to the House of Might (Baytul-`Izzah), which is in the heaven of this world. Then it came down in parts to the Messenger of Allah based upon the incidents that occurred over a period of twenty-three years."
Then Allah سبحانه وتعالى magnified the status of the Night of Al-Qadr, which He chose for the revelation of the Mighty Qur'an, by His سبحانه وتعالى saying:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
"And what will make you know what the Night of Al-Qadr is. The Night of Al-Qadr is better than a thousand months."
Imam Ahmad recorded from Abu Hurayrah: "When Ramadan would come, the Messenger of Allah would say: ‘Verily, the month of Ramadan has come to you all. It is a blessed month, which Allah has obligated you all to fast. During it the gates of Paradise are opened, the gates of Hell are closed and the devils are shackled. In it there is a night that is better than one thousand months. Whoever is deprived of its good, then he has truly been deprived.'"
An-Nasa'i recorded this same Hadith. Aside from the fact that worship during the Night of Al-Qadr is equivalent to worship performed for a period of one thousand months, it is also confirmed in the Two Sahihs from Abu Hurayrah that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said: "Whoever stands (in prayer) during the Night of Al-Qadr with faith and expecting reward (from Allah), he will be forgiven for his previous sins."

The Descent of the Angels and the Decree for Every Good during the Night of Al-Qadr
Allah سبحانه وتعالى says:
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
"Therein descend the angels and the Ruh by their Lord's permission with every matter."
This means the angels descend in abundance during the Night of Al-Qadr due to its abundant blessings. The angels descend with the descending of blessings and mercy, just as they descend when the Qur'an is recited, they surround the circles of Dhikr (remembrance of Allah) and they lower their wings with true respect for the student of knowledge.
In reference to Ar-Ruh, it is said that here it means the angel Jibril. Therefore, the wording of the Ayah is a method of adding the name of the distinct object (in this case Jibril) separate from the general group (in this case the angels).
Concerning Allah's سبحانه وتعالى statement,
 مِّن كُلِّ أَمْرٍ
"with every matter."
Mujahid said, "Peace concerning every matter."
Sa`id bin Mansur said, `Isa bin Yunus told us that Al-A`mash narrated to them that Mujahid said concerning Allah's سبحانه وتعالى statement:
سَلَامٌ هِيَ
"There is peace."
"It is security in which Shaytan cannot do any evil or any harm."
Qatadah and others have said, "The matters are determined during it, and the times of death and provisions are measured out (i.e., decided) during it."
Allah سبحانه وتعالى says,
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
"Therein is decreed every matter of decree." [TMQ 44:4]
Then Allah سبحانه وتعالى says,
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
"There is peace until the appearance of dawn."
Sa`id bin Mansur said: Hushaym narrated to us on the authority of Abu Ishaq, who narrated that Ash-Sha`bi said concerning Allah's سبحانه وتعالى statement:
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ مِّن كُلِّ أَمْرٍ
"With every matter, there is a peace until the appearance of dawn."
"The angels giving the greetings of peace during the Night of Al-Qadr to the people in the Masjids until the coming of Fajr (dawn)."
Qatadah and Ibn Zayd both said concerning Allah's سبحانه وتعالى statement,
سَلَامٌ هِيَ
"There is peace."
"This means all of it is good and there is no evil in it until the coming of Fajr (dawn)."

Specifying the Night of Decree and its Signs
This is supported by what Imam Ahmad recorded from `Ubadah bin As-Samit that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said: "The Night of Al-Qadr occurs during the last ten (nights). Whoever stands for them (in prayer) seeking their reward, then indeed Allah will forgive his previous sins and his latter sins. It is an odd night: the ninth, or the seventh, or the fifth, or the third or the last night (of Ramadan)."
The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم also said: "Verily, the sign of the Night of Al-Qadr is that it is pure and glowing as if there were a bright, tranquil, calm moon during it. It is not cold, nor is it hot, and no shooting star is permitted until morning. Its sign is that the sun appears on the morning following it smooth having no rays on it, just like the moon on a full moon night. Shaytan is not allowed to come out with it (the sun) on that day."This chain of narration is good. In its text there is some oddities and in some of its wordings there are things that are objectionable.
Abu Dawud mentioned a section in his Sunan that he titled, "Chapter: Clarification that the Night of Al-Qadr occurs during every Ramadan." Then he recorded that `Abdullah bin `Umar said, "The Messenger of Allah was asked about the Night of Al-Qadr while I was listening and he said: "It occurs during every Ramadan." The men of this chain of narration are all reliable, but Abu Dawud said that Shu`bah and Sufyan both narrated it from Ishaq and they both considered it to be a statement of the Companion (Ibn `Umar, and thus not the statement of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم.
It has been reported that Abu Sa`id Al-Khudri said, "The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم performed I`tikaf during the first ten nights of Ramadan and we performed I`tikaf with him. Then Jibril came to him and said, ‘That which you are seeking is in front of you.' So the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم performed I`tikaf during the middle ten days of Ramadan and we also performed I`tikaf with him. Then Jibril came to him and said; ‘That which you are seeking is ahead of you.' So the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم stood up and gave a sermon on the morning of the twentieth of Ramadan and he said: "Whoever performed I`tikaf with me, let him come back (for I`tikaf again), for verily I saw the Night of Al-Qadr, and I was caused to forget it, and indeed it is during the last ten (nights). It is during an odd night and I saw myself as if I were prostrating in mud and water." The roof of the Masjid was made of dried palm-tree leaves and we did not see anything (i.e., clouds) in the sky. But then a patch of wind-driven clouds came and it rained. So the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم lead us in prayer until we saw the traces of mud and water on the forehead of the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم, which confirmed his dream."
In one narration it adds that this occurred on the morning of the twenty-first night (meaning the next morning). They both (Al-Bukhari and Muslim) recorded it in the Two Sahihs.
Ash-Shafi`i said, "This Hadith is the most authentic of what has been reported."
It has also been said that it is on the twenty-third night due to a Hadith narrated from `Abdullah bin Unays in Sahih Muslim. It has also been said that it is on the twenty-fifth night due to what Al-Bukhari recorded from Ibn `Abbas that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said: "Seek it in the last ten (nights) of Ramadan. In the ninth it still remains, in the seventh it still remains, in the fifth it still remains."
Many have explained this Hadith to refer to the odd nights, and this is the most apparent and most popular explanation. It has also been said that it occurs on the twenty-seventh night because of what Muslim recorded in his Sahih from Ubay bin Ka`b that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم mentioned that it was on the twenty-seventh night.
Imam Ahmad recorded from Zirr that he asked Ubayy bin Ka`b, "O Abu Al-Mundhir! Verily, your brother Ibn Mas`ud says whoever stands for prayer (at night) the entire year, will catch the Night of Al-Qadr." He (Ubayy) said, "May Allah have mercy upon him. Indeed he knows that it is during the month of Ramadan and that it is the twenty-seventh night." Then he swore by Allah. Zirr then said, "How do you know that?" Ubayy replied, "By a sign or an indication that he (the Prophet) informed us of. It rises that next day having no rays on it - meaning the sun." Muslim has also recorded it.
It has been said that it is the night of the twenty-ninth. Imam Ahmad bin Hanbal recorded from `Ubadah bin As-Samit that he asked the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم about the Night of Decree and he replied: "Seek it in Ramadan in the last ten nights. For verily, it is during the odd nights, the twenty-first, or the twenty-third, or the twenty-fifth, or the twenty-seventh, or the twenty-ninth, or during the last night."
Imam Ahmad also recorded from Abu Hurayrah that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said about the Night of Al-Qadr: "Verily, it is during the twenty-seventh or the twenty-ninth night. And verily, the angels who are on the earth during that night are more numerous than the number of pebbles." Ahmad was alone in recording this Hadith and there is nothing wrong with its chain of narration.
At-Tirmidhi recorded from Abu Qilabah that he said, "The Night of Al-Qadr moves around (i.e., from year to year) throughout the last ten nights." This view that At-Tirmidhi mentions from Abu Qilabah has also been recorded by Malik, Ath-Thawri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, Al-Muzani, Abu Bakr bin Khuzaymah and others. It has also been related from Ash-Shafi`i, and Al-Qadi reported it from him, and this is most likely. And Allah knows best.

Supplication during the Night of Decree
It is recommended to supplicate often during all times, especially during the month of Ramadan, in the last ten nights, and during the odd nights of it even more so. It is recommended that one say the following supplication a lot: "O Allah! Verily, You are the Oft-Pardoning, You love to pardon, so pardon me."
This is due to what Imam Ahmad recorded from `A'ishah, that she said, "O Messenger of Allah! If I find the Night of Al-Qadr what should I say?" He replied: "Say: ‘O Allah! Verily, You are the Oft-Pardoning, You love to pardon, so pardon me.'" At-Tirmidhi, An-Nasa'i and Ibn Majah have all recorded this Hadith.
At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan Sahih." Al-Hakim recorded it in his Mustadrak (with a different chain of narration) and he said that it is authentic according to the criteria of the two Shaykhs (Al-Bukhari and Muslim). An-Nasa'i also recorded it.
This is the end of the Tafsir of Surah Laylat Al-Qadr, and all praise and blessings are due to Allah.