சிந்துவின் பாலஸ்தீன் காஸ்மீரா!?


ஷஹீத் புர்ஹான் முஸப்பர் வாணி என்ற அந்த இளைஞன் காஸ்மீரிகளின் இதயங்களில் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதன் எடுத்துக்காட்டே அவனது ஜனாசா தொழுகையும், தற்போதய காஸ்மீரின் நிலவரமுமாகும்! சுமார் மூன்று இலட்சம் பேர் அவனுக்காக ஜனாசா தொழுதுள்ளனர்! மக்கள் திரளை சந்திக்க முடியாத Indian Slum Dog Army தனது வெறித்தனத்தை அங்கு கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளது!

வஞ்சக ஊடகங்கள் கூட காஸ்மீரின் ராபின் ஹூட் என அவனை தமது பாணியில் வர்ணிக்கின்றன! அவனது ஷஹாதத்தில் பெருமிதம் கொள்வதாக புர்ஹான் வாணியின் தந்தை கூறுகிறார்! சிந்துவின் பாலஸ்தீனாக காஸ்மீர் கொந்தளிக்கிறது!

இந்திபாதாவின் பாதச் சுவடுகள் காஸ்மீரை அலங்கரிக்கிறது! ஆம் பாசிச குப்பை மேட்டு நாய்களுக்கு கற்கள் போதுமானதே!