யூதர்களே உங்களை ஓட ஓட விரட்டியடிப்போம் - பாலஸ்தீன சிறுமியின் அனல் பறக்கும் உரையூதர்களே உங்களை ஓட ஓட விரட்டியடிப்போம்
பலஸ்தீனையும் அல்அக்ஸா பள்ளியையும் விடுவிப்போம்
பாலஸ்தீன சிறுமியின் அனல் பறக்கும் உரை
 
============================================
 
இதோ நாம் வெளியிட்டுள்ள இந்த வீடியோவில் ஒரு சிறுமியின் உரையில் அனல் பறக்கிறது அப்படி அந்த சிறுமி என்ன பேசுகிறார்
 
தனது உரையில் யூதர்களுக்கு எதிராக ஏவுகணைகளை வீசுகிறார்
அவரது வயதையும் மிஞ்சிய இஸ்லாமிய உணர்வும் விடுதலை தாகமும் அவரது உரையில் ஜொலிக்கிறது
 
யூதர்களே நீங்கள் ஆக்ரமிப்பாளர்கள் எங்கள் நாட்டை ஆக்ரமித்து வைத்துள்ளீர்கள் எங்கள் குழந்தைகளும் பெண்களும் ஏவுகணை தயாரிப்பதாக கூறி எங்கள் குழந்தைகளையும் எங்கள் பெண்களையும் அநியாய மாக கொலை செய்கின்றீர்கள்
 
யூதர்களே நீங்கள் அநியாய காரர்கள் யூதர்களே நீங்கள் பொய்யாகள்
உங்களை எங்கள் மண்ணில் இருந்து விரட்டி அடிக்காமல் நாங்கள் ஓய போவதில்லை
 
அல்லாவின் மீது ஆணை அல்லாவின் மீது ஆணை அல்லாவின் மீது ஆணை
நிச்சயம் நாங்கள் பலஸ்தீனையும் அல்அக்ஸா பள்ளியையும் உங்கள் ஆக்ரமிப்பில் இருந்து விடுவிப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ்